Ibadah Minggu Jam 06:00, 09:00, dan 18.00 WIB. Untuk Pos Ibadah Jam 07:00 WIB

- Tampilkan Lokasi Gereja

Dibuat | January 7th, 2019

SENIN, 7 JANUARI 2019 – Renungan Malam

Published January 7, 2019

  MINGGU EPIFANIA GB.18:1 – Berdoa KEMENANGAN BERSAMA TUHAN Yesaya 62:6-9 …. yang telah kau hasllkan dengan bersusah-susah; (ay.8). Allah memanggil umat ada dalam persekutuan kudus, yang semarak dalam karya keselamatan kekal. Digambarkan gunung Sion, tempat Yerusalem didirikan, menjadi negeri yang aman bagi umat-Nya. Umat hidup di lingkungan tembok-tembok yang penuh dengan kasejahteraan semata-mata Allah datang sebagai Penyelamat. Umat akan bersorak-sorak bersama-sama sebab mereka menyaksikan bagaimana Allah kembali ke Sion (Yesaya 52 : 8). Allah membangun persekutuan dekat dan melekat dengan umat (Yesaya 49 : 16.). Allah juga menempatkan pengintai-pengintai yang terus menerus menjadi pendoa syafaat yang setia, terus menerus […]

read more

SENIN, 7 JANUARI 2019 – Renungan Pagi

Published January 7, 2019

  MINGGU EPIFANIA GB.3:1 – Berdoa MENJADI MAHKOTA KEAGUNGAN DI TANGAN Yesaya 62:1-5 Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan…. (ay.3). Kembara umat Israel berada dalam pengamatan Allah. Allah bukan saja mengamati, tapi juga memelihara. menyertai bahkan memulihkannya. Pemulihan Allah membuat mereka tidak lagi sunyi sepi, tetapi menjadi semarak dengan kebaikan Allah. Umat yang tadinya terpisah akibat ketidaksetiaan mereka pada Allah. Kebaikan Allah sempurna dan luar biasa namun nyatanya umat tidak setia. Allah tetap setia. Allah yang setia pada janji-Nya. Allah tetap setia terhadap rancangan keselamatan bagi umat-Nya. Allah memilih dan mengasihi Sion (Mazmur 132:13). Allah menetapkan umat-Nya tetap […]

read more